mededelingen

29 november 2017

Gedragsprotocol

Samen, respect en groei zijn onze uitgangspunten van wat wij van iedereen verwachten. Niet alleen van de kinderen onderling, maar ook van volwassenen onderling en van kinderen en volwassenen naar elkaar.Wat bedoelen wij eigenlijk met samen, respect en groei?

Samen

 

Respect

 

Groei

 

     

Met samen bedoelen we dat we samen verantwoordelijk zijn. Naast het feit dat een ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen daden, gedrag en materialen, is iedereen medeverantwoordelijk voor andermans gedrag en materialen. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het geheel.

Basis van al ons handelen is dat we iedereen accepteren en respecteren zoals hij of zij is.

 

We groeien en ontwikkelen ons mede door de fouten die we zelf maken.