Feestelijk opening Shri Saraswatie Kindcentrum

 

Onze leerlingen in Jong010!

13 mei 2024 - 

Nieuwsbrief April 2024

15 april 2024 -  

 

Nieuwsbrief Maart 2024

29 maart 2024 -  

Vreedzame school Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij

22 maart 2024 -  

 

 Klik hier voor de volledige nieuwsbrief

Sport & Spelmiddag KC Shri Saraswatie woensdag 24 april

22 maart 2024 -  

 

 

 

Feestelijk nieuws

15 maart 2024 - Met grote trots delen we het nieuws over de recente resultaten van de doorstroomtoets van groep 8. Als school zijn we ontzettend blij en trots op onze toppers van groep 8!

 

Onze bovengemiddelde score van 178 is een fantastische prestatie waar we als school gezamenlijk hard voor hebben gewerkt. Het is een resultaat waar we met recht trots op mogen zijn. Deze prestatie is het resultaat van de onvermoeibare inzet en toewijding van zowel de leerlingen als de leraren en het ondersteunend personeel.

Een speciale vermelding verdient ons Rekenverbetertraject, waar we als school ambitieus hebben ingezet op het verbeteren van de rekenvaardigheden. Met succes, want we hebben onze ambitie op het gebied van rekenen zelfs met 27% overtroffen!

Maar daar stopt het goede nieuws niet. Ook op het gebied van lezen hebben we een fantastische mijlpaal bereikt! Dankzij het lees verbetertraject hebben we maar liefst 12% boven onze gestelde ambitie gepresteerd. Dit succes is mede te danken aan de implementatie van literaire gesprekken en de toegang tot onze uitgebreide schoolbibliotheek. Door literaire gesprekken aan te moedigen en leerlingen de mogelijkheid te bieden hun gedachten en ideeën over boeken te delen, stimuleren we niet alleen het leesplezier, maar ook de leesvaardigheid. De bibliotheek biedt een schat aan boeken die de nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht van onze leerlingen voeden.

Het feit dat we onze gestelde ambities hebben overtroffen, getuigt van de toewijding van onze leerlingen en het onderwijsteam. We zijn trots op hun inzet en vastberadenheid om lezen en rekenen integrale onderdelen te maken van hun leerervaring.

Gemiddeld gezien hebben we als school onze gestelde ambities ruimschoots overtroffen, wat een bewijs is van de toewijding en het harde werk van zowel leerlingen als leraren.

We zijn verheugd te kunnen melden dat maar liefst 46% van onze leerlingen een toets advies heeft ontvangen voor HAVO/VWO, waarvan de helft zelfs alleen VWO-advies heeft gekregen. Daarnaast heeft 32% een toets advies van TL/HAVO en 23% een toets advies van KADER/TL ontvangen. Dit toont aan dat onze school erin slaagt om een breed scala aan leerlingen succesvol te begeleiden in hun educatieve reis.

Bij ons begint leren al bij de kleuters, waar we met het programma "Spelen Leren" een stevige basis leggen voor de verdere ontwikkeling van onze leerlingen. Door spelenderwijs met rekenen en taal bezig te zijn, leggen we een fundament dat zelfs tot aan de doorstroomtoets reikt.

We willen alle leerlingen van groep 8 van harte feliciteren met hun fantastische prestaties. Hun inzet en doorzettingsvermogen zijn bewonderenswaardig en inspirerend voor ons allemaal.

 

 

 

 

 

 

 

Opening thema Prehistorie, Grieken & Romeinen

15 januari 2024 - 

We duiken diep in de geschiedenis. We gaan nog veel verder terug dan het jaar nul. Toen liepen hier mammoeten, bizons en rendieren rond. En jagers gekleed in dierenvellen. Zij woonden in grotten en primitieve hutten. Heel anders dan de Grieken, een paar duizend kilometer verderop. Die konden al lezen en schrijven en veel Grieken studeerden om nog knapper te worden. Ze bouwden grote paleizen, tempels en theaters, net als de Romeinen enkele eeuwen later. Indrukwekkend! Zo gaat er elke week weer een wereld voor ons open in dit mooie project. We kregen bezoek van het Archeon om ons thema officieel te openen!

Een gastdocent van Archeon heeft ons meegenomen op reis naar de Prehistorie. De kinderen hebben kennis mogen maken met attributen uit deze tijd. Denk maar aan het voelen van echte dierenhuiden of het hanteren van een speer en pijl & boog. De kinderen hebben gezien hoe de jagers vroeger een vuurtje gingen maken. 

Mediatoren training Vreedzaam

23 oktober 2023 - 

De afgelopen tijd heeft de leerlingenraad ook extra les gekregen om mediator te worden. Leerling-mediatoren worden opgeleid, om kinderen te

helpen, die niet zelf een conflict kunnen oplossen. Zij helpen kinderen, als ze dat willen en rustig zijn.

De leerkrachten bewaken dat de mediatie veilig en succesvol kan zijn.

Waarom doen wij dit op school?

Onze school is net als u voortdurend bezig met opvoeden. Wij hebben gekozen voor een programma,

De Vreedzame School, dat ons helpt om de doelen, die wij belangrijk vinden te realiseren. De

Vreedzame School is een programma dat streeft naar een klimaat in school en klas waarin

betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de kinderen centraal staat. De school wordt een

democratische gemeenschap, waarin ook de kinderen een stem hebben, zich gezien en gehoord

voelen, en op een positieve manier met elkaar omgaan. Hierbij staat conflictoplossing centraal.

Kinderen en leerkrachten leren hoe je constructief met conflicten om kunt gaan. Leerlingen worden

opgeleid tot leerling-mediator, die helpen bij het oplossen van conflicten.

 

Wij zijn erg trots op de kinderen die zó willen helpen om onze school een vreedzame school te

maken!

Afsluiting thema Afrika & Azië

13 oktober 2023 - 

Wat hebben we het project toch mooi afgesloten met elkaar! Het was gezellig met alle kraampjes, de DJ en het lekkers wat gekocht kon worden. Dit allemaal in de stijl van Afrika en Azië. De kinderen hadden mooie creaties gemaakt en hopelijk heeft dat nu een mooi plekje bij jullie thuis.
Met elkaar hebben we er een feestje van gemaakt. Zonder hulp van de ouders was dit niet gelukt en daarvoor willen wij jullie hartelijk bedanken!
De groepen hebben een mooi bedrag opgehaald en dit bedrag mag de klas zelf besteden.

Het geld wat is opgehaald met de boekenmarkt en het eten gebruiken we voor andere activiteiten voor alle leerlingen.

Divali-lezing ook nieuws in Suriname

29 oktober 2021 - De Surinaamse nieuwssite Waterkant.net heeft uitgebreid aandacht besteed aan de Divali-lezing door Martin Sitalsing. Klik hier om dit bericht te bekijken.

Aftrap Keti Koti-viering Shri Laksmi School

29 juni 2021 - Klik hier voor een artikel uit Waterkant over de Keti Koti-viering op de Shri Laksmi School te Amsterdam. Hierin is tevens een sfeerreportage te zien van de kleurrijke parade door de wijk. Ook op onze school wordt met diverse activiteiten stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij.

Keti Koti-viering

20 juni 2021 - Alle SHON-scholen besteden van 28 juni t/m 2 juli uitgebreid aandacht aan Keti Koti, de viering van de afschaffing van de slavernij.


Lees meer ›

Foto bij artikel Basisschool leerlingen in actie voor Suriname

Basisschool leerlingen in actie voor Suriname

07 juni 2021 - Leerlingen van de SHON-basisscholen zamelen langhoudbare voedingsmiddelen en kinderspelletjes in voor leerlingen in Suriname. Rohan (12) is erg bezorgd nu de corona pandemie daar om zich heen grijpt. ” Zo kunnen we toch meehelpen. Ik ben erg bang dat mijn familie daar iets overkomt”.
Lees meer ›

Hulp aan India

04 mei 2021 - 
De afgelopen weken heeft India te maken met ’s werelds grootste toename in besmettingen, waarbij elke minuut meer dan 2 COVID-19 gerelateerde sterfgevallen worden gemeld. Omdat ziekenhuizen kampen met een groot tekort aan zuurstof, bedden en medicijnen, heeft dat geleid tot een overspanning van het zorgsysteem in het land. Patiënten worden massaal weggestuurd, en sterven in sommige gevallen zelfs op straat.

Lees meer ›

Mei-vakantie activiteiten op onze school!

29 april 2021 - Op 3, 4 en 7 mei vinden er allerlei leuke vakantie-activiteiten plaats in en rond onze school. Iedereen is welkom om hier aan mee te doen. Inschrijven kan tot vrijdagmiddag 30 mei (15.00 uur). Doen!

 

Klik hier om de flyer en het inschrijfformulier te bekijken.
Lees meer ›

Hanuman Jayanti

24 april 2021 - 
“Shankar Suwana Kesari nandan, Teja prataap maha jaga bandhan”
Op 27 april, de dag van Hanuman Jayanti, kunt U luisteren naar de kanjers van de Shri Ganesha School begeleid door Lucky Singh.
 
Zie hier de voorbereidingen in verband met  Hanuman Jayanti door de leerlingen van de Shri Ganesha School:
 
Foto bij artikel Vrijdag 23 april: Koningsspelen!

Vrijdag 23 april: Koningsspelen!

20 april 2021 - Op vrijdag 23 april vindt de Koningsspelen plaats. Ook op de Shri Saraswatie School wordt dit uitbundig gevierd!
Lees meer ›

Nieuwsbrief April 2021

19 april 2021 - 

Holi-filmpje van onze leerlingen

01 april 2021 - Hieronder het Holi-filmpje van onze leerlingen met Lady Sanjana:

 

Luister terug naar het SHON Holi-concert op Radio Amor

29 maart 2021 - 
1 2 3 4 5 6 7