Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijven we hoe wij de leerlingbegeleiding binnen onze school organiseren in ons streven naar goed onderwijs. Onder goed onderwijs verstaan we onderwijs waarbij tegemoet wordt gekomen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en waarbij er extra aandacht is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.