Kwaliteit

We staan voor een hoge kwaliteit van lesgeven, met een belangrijke rol voor ICT en vernieuwende lesmethodes. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zelfstandig leren werken. Uiteraard geven we alle leerlingen hierbij de juiste individuele begeleiding.
Moderne lesmethodes
We maken op onze basisschool gebruik van moderne lesmethodes. Nederlands is de belangrijkste taal op onze school. We geven Engelse les vanaf groep 4. Daarnaast stimuleren we het gebruik van computers in de klas.

Leerlingenvolgsysteem
De Shri Saraswatieschool stelt zich actief op om onderwijsachterstanden als gevolg van sociaal-culturele omstandigheden op te heffen. Met behulp van het leerlingvolgsysteem volgen we elke leerling nauwlettend. Onze onderwijs- en schoolassistenten geven extra individuele aandacht en begeleiding indien dat nodig is. Daarom zijn de Cito-eindscores van onze leerlingen al jarenlang gemiddeld hoger dan op andere basisscholen in Rotterdam.

Doorstroommogelijkheden / Overstap PO naar VO
Voor de doorstroommogelijkheden naar de verschillende typen van het voortgezet onderwijs, kijken we altijd naar de capaciteiten en resultaten van elke leerling. Onze leerlingen vinden op deze manier na de basisschool moeiteloos aansluiting in het voortgezet onderwijs in Rotterdam.
In dit document staat de tijdlijn beschreven hoe de overstap van het PO naar VO werkt. Dit traject start eind groep 7.

  

Leer- en ontwikkelingslijnen het jonge kind

In de groepen 1 en 2 werken we met de leerlijnen jonge kind (4 – 7 jaar) van Parnassys. Door deze leerlijnen kunnen de leerkrachten de ontwikkeling van een kind volgen. Tijdens een activiteit kan een leerling laten zien wat hij al weet. Tijdens het observeren van het spel signaleert de leerkracht dit. Met de hulp van de leerlijnen weet de leerkracht wat het nieuwe aanbod moet zijn om de ontwikkeling te stimuleren. Deze groeiruimte noemen we de zone van naaste ontwikkeling. Je biedt nieuwe activiteiten aan om de leerling de mogelijkheid te bieden verder te ontwikkelen.

Deze groei kun je niet afdwingen. Een peuter gaat niet praten, omdat wij dat het goede moment vinden. Wij kunnen dat niet organiseren. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat een kind veel woorden hoort: tijdens een gesprek,  het voorlezen of benoemen van wat je onderweg ziet. Hoe meer woorden hij hoort, des te meer wordt zijn taalontwikkeling gestimuleerd. En als het kind“er aan toe  is” zal hij gaan praten of lezen!

Op school werken we met thema’s uit de leefwereld van de kinderen. Dit thema komt in de meeste activiteiten terug. Jonge kinderen willen graag groot zijn. Door in de klas veel spelmateriaal te hebben kunnen zij in hun spel de rol hebben van vader , moeder of bijvoorbeeld de groenteboer. Door de materialen en het spelen met andere leerlingen ontdekken ze steeds weer nieuwe dingen. Zo wordt de wereld van de jonge kinderen groter. Zo leren zij!  

Leerkrachten gebruiken de leerlijnen voor taal, rekenen, motoriek, spel en sociale ontwikkeling. Leerlingen worden op deze gebieden gevolgd tijdens allerlei activiteiten zoals het spelen, reken- en taalactiviteiten of de gymles.

 

Hier vindt u de meest actuele informatie over onze school via de website Scholen op de Kaart:

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/4971/shri-saraswatie-school