Deprecated: strip_tags(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/shrisaraswatie.nl/httpdocs/index.php on line 1080
 Pedagogisch klimaat | De Shri Saraswatieschool
 

Pedagogisch klimaat

Het team van de Shri Saraswatieschool werkt samen aan een positief pedagogisch klimaat in elke klas voor elke leerling. Leerlingen moeten zich veilig voelen, gaan respectvol met elkaar om en school is de plek zijn waar elke leerling elke dag met plezier naar toe komt. Het dagelijks handelen van de leerkrachten is hierop gericht en dit gebeurt op de volgende manier:
* Er heerst een open en toegankelijke sfeer in de klas en in de school.
* Aandacht voor interactie tussen leerling en leerkracht en leerlingen onderling staat centraal.
* Afspraken en regels gericht op gewenst gedrag zijn zichtbaar in elke klas.
* We zijn allemaal verantwoordelijk voor elkaars handelen.
* Verwachtingen worden naar elkaar uitgesproken en met elkaar besproken.

Met de "Vreedzame School" wordt er extra aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan, ze leren om op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. 

Wij gaan met elkaar om met de juiste waarden en normen en grijpen is als dit niet gebeurd. Pestgedrag wordt niet getolereerd en met elkaar doen wij er alles aan om dit voorkomen. Problemen worden opgelost met passende consequenties om ervoor te zorgen dat de ernst van de ‘situatie’ wordt ingezien door alle betrokken partijen. Dit doen wij met behulp van ons pestprotocol. In dit protocol staat beschreven hoe wij pestgedrag signaleren en hoe wij hiernaar handelen.