Groep 3

Groep 3 heeft een leerkracht:
Juf Monika ( mbaran@shrisaraswatie.nl)

Leuk dat je een kijkje komt nemen op de groepspagina van groep 3!

 

Actief leren lezen

Leesmethode voor groep 3 

De methode Actief Leren Lezen is ontstaan vanuit een behoefte die leefde bij mensen in het onderwijs. De methode legt de nadruk op het leren lezen en op het omgaan met teksten. Het is belangrijk dat de leerlingen eerst alle letters en lettergrepen automatiseren, voordat ze verder kunnen gaan met de volgende stap.

 

Actief Leren Lezen is een actieve methode, omdat de leerlingen voortdurend worden uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan met letters, woorden, zinnen en verhalen. Voorbeelden hiervan zijn letters kleien, ‘raad mijn letter’ of toneellezen. Door het geven van meerdere korte instructies per dag is daar volop gelegenheid voor. In de handleiding geven we de leerkracht heel veel tips hoe dit kan worden aangepakt, maar de leerkracht heeft de vrijheid om zelf ook mooie verwerkingsactiviteiten bedenken.

 

Bij Actief Leren Lezen maken de kinderen flink veel leeskilometers. Ze beginnen aanvankelijk met technisch lezen. Dat doen ze door middel van woordtorentjes. Na drie weken lezen ze al hun eerste boekje uit de boekenkast. Pas als een kind met een leesboekje aan de slag gaat wordt gestart met begrijpend lezen. Dit is zo opgebouwd omdat kinderen pas leesplezier krijgen als ze daadwerkelijk kunnen lezen.

 

Het doel van Actief Leren Lezen is dat alle kinderen leren lezen, ook de kinderen bij wie het leesproces niet direct op gang komt. Door de woordtorentjes, het nadenkertje en de helderheid en eenduidigheid van de methode bieden we alle kinderen voldoende handvatten om uiteindelijk succesvol te lezen. De methode is zodanig opgezet dat leerkrachten kunnen differentiëren binnen een groep.

Dit is een duidelijk verschil met andere methodes. Bij Actief Leren Lezen kunnen leerkrachten initiatief nemen, in plaats van klakkeloos uit te voeren wat er in de handleiding staat.

 

Pip en Raf

Pip en Raf zijn de twee kinderen die bij de methode horen. Veel verhaaltjes gaan over hen, zodat de lezer echt bij hen en hun belevenissen betrokken raakt.

 

 

 

Rekenen

Getal & Ruimte Junior 

 

Dit schooljaar is onze school gestart met een nieuwe rekenmethode. Wij zijn erg blij met de methode en horen dat kinderen er thuis ook enthousiast over vertellen. Hieronder informeren wij u daarom graag iets meer over Getal & Ruimte Junior. 

 

Wat is Getal & Ruimte Junior 

Getal & Ruimte Junior is dé nieuwste rekenmethode van Noordhoff. De methode sluit aan op Getal & Ruimte, de grootste wiskundemethode voor het voortgezet onderwijs. De kans is groot dat uw zoon of dochter bij de overstap naar het voortgezet onderwijs ook hiermee gaat werken. Ze hebben daarmee een voorsprong, omdat ze al gewend zijn aan de manier van rekenen zoals deze in de junior editie wordt aangeboden. 

 

Kenmerken 

Of kinderen nu met boeken of digitaal werken: aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit de voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs. Zowel op papier als digitaal werken de kinderen aan één onderwerp per week met vaste rekenstrategieën (manieren om dingen uit te rekenen). Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen (met ‘kale’ sommen) naar toepassen in context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’).  

  • Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie.  
  • Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën.  
  • Eigenaarschap: uitleg(animaties), test jezelf (om zelf te ontdekken wat je nog verder wilt oefenen voor de toets) en feedback op maat. 

 

Meer weten? 

Op de website getalenruimtejunior.nl leest u meer over de methode. U kunt natuurlijk ook altijd terecht bij de leerkracht.

 


Schrijven

Pennenstreken versie 2

Pennenstreken is meestgebruikte schrijfmethode van Nederland. Kinderen uit groep 1 t/m 8 leren vlot en leesbaar schrijven. De methode biedt verbonden schrift en blokschrift aan. De letters en woorden die we geleerd hebben met lezen, oefenen we in het schrijfschrift. 

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Vreedzame School

Om het Sociaal-Emotionele aspect te bevorderen van onze kinderen zetten wij De Vreedzame School in. De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.