Protocol time-out, schorsing en verwijdering

Wij hopen natuurlijk dat het niet zal gebeuren. Maar wat gebeurt er als er sprake is van een time-out, schorsing of verwijdering?
In het protocol staat beschreven welke stappen er ondernomen kunnen worden.

Download hier het protocol.