Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Bij Sticting Peuterspeelzalen Hindoe Onderwijs (SPHO), houder van Peuterschool Dwarka nemen we dit uiterst serieus. Niet alleen omdat we moeten voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving, maar ook omdat we geloven in het correct en met respect omgaan met privacy gevoelige informatie.

Er is binnen SPHO een privacy beleid opgesteld, met daarin extra aandacht voor onder andere:

  • Het opslaan, beheren en gebruiken van persoonlijke gegevens.
  • Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens van ons ontvangen of voor ons verwerken  moeten duidelijke afspraken zijn.
  • Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en videomateriaal binnen de school hebben wij uw toestemming gevraagd. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Mocht u uw toestemming nog niet opgegeven hebben dan kunt u dat als nog regelen via de leerkracht. Zolang wij geen toestemmingsformulier van u ontvangen hebben worden er geen foto’s geplaatst.

Hieronder kunt u onze privacyverklaring vinden. Hierin geven wij heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt hier ook vinden wat uw rechten zijn qua opvragen, inzien aanpassen van de gegevens.

 

Link naar privacyverklaring