Foto 1

Groep 8

Welkom op de klassensite van groep 8 van meester Soebhaas

Bste ouder / verzorger,

We zijn al een paar weken verder in het nieuwe schooljaar.

Ondertussen is uw kind al een beetje vertrouwd met het reilen en zeilen in de groep. In deze groep zitten 29 leerlingen:17 jongens en 12 meisjes.Nu, per 3 november 1 leerling erbij. Op dinsdag ,woensdag en vrijdag is er gymnastiek. Voor de gym. benodigdheden verwijs ik u naar de nieuwsbrief. Relevante informatie m.b.t. de groep zult u op de site aantreffen.

 

 

Eerder is naar u toe gecommuniceerd dat de adviesgesprekken zouden plaatsvinden

op 22 en 23 januari 2018.

Rond die tijd zullen wij nog bezig zijn met de M-toetsen. De resultaten hiervan worden bij de adviezen meegenomen,waardoor de gesprekken nu gepland zijn voor maandag 12- en dinsdag 13 februari 2018.

U krijgt t.z.t. bericht van ons.

 

 .

In week 4 starten we met de LOVS toetsen rekenen , spelling, woordenschat, begrijpend lezen,avi en dmt

 

Woensdag 31 januari:

Cultuurtraject filmvoorstelling in het Oude Luxor Theater aan de Kruiskade

De leerlingen worden met de bus heen en terug vervoerd.

 

Toets agenda:

In week 5 worden de AVI -en DMT toetsen afgenomen.

Donderdag1 februari aardrijkskunde toets Thema 4